PDA یارمه‌تیی تاكه‌كه‌سیی ژماره‌یی

بینینی ته‌واوه‌تی : لؤكةزاهير هةورامى دةرجو


وارفين
01-09-2011, 07:35 PM
لؤكةزاهير ماوة يةك بةر لة ئيستا لة لايةن وةزارةتى رؤشنبيرى و لاوان بة كؤرانى بيزى لاوى سالى 2010هةل بزيردرا دةرجو بةئةسل هةوراميةو خةلكى كوندة(زةلم)ة لة هةورامان ويراى ئةوةى ئةم سال دوو ئةلبوومى بلاو كردةوة ئةلبوميكى كؤراني و ئةلبوميكى مةقام لؤكة بة (سفيلى)راكةياند ئيستا دوا كلي بم بةناوى (سةيرةكةى) لة تيكستى حةمة سةعيد ابراهيم و ميلؤدى هةلكةوت زاهيرة ئامادةكراوة لةم رؤزانة بةخش دةكريت ئةكةر جى خةلكى لؤكةيان وةك كجيكى سليمانى ناسى وة بةلام ئةو خةلكى هةورامانةو باوكى خةلكى كوندى(زةلم)ة لة هةورامان ئيستا مامى لة هةورامان نيشتة جئ يةبةلام لؤكةلةكةل خانةوادةكةى لة سويد دةزى لؤكةوتى راستة بةئةسل هةوراميم بةلام لة سليمانى لة دايك بووم


لةسةرجاوةى\رؤزنامةى سفيل وةركيراوة